Giá xe 2017 tại Đà Nẵng dành cho khách Việt

Giá xe 2017 tại Đà Nẵng dành cho khách Việt

Giới thiệu   TT   LỘ TRÌNH XE 4-7 CHỔ XE 16 CHỔ XE 30 CHỔ XE 35 CHỔ XE 45 CHỔ   1   Sân bay( Ga) ĐN- HOTEL ở...


Đặt xe

Chi tiết

 

TT

 

LỘ TRÌNH

XE 4-7

CHỔ

XE 16

CHỔ

XE 30

CHỔ

XE 35

CHỔ

XE 45

CHỔ

 

1

 

Sân bay( Ga) ĐN- HOTEL ở Đà Nẵng ( 1 chiều )

 

200.000

 

250.000

 

600.000

 

800.000

 

900.000

 

2

 

Sân bay(Ga) ĐN- RESORT ở Đà Nẵng ( 1 chiều )

 

250.000

 

350.000

 

800.000

 

900.000

 

1.000.000

 

3

 

Sân bay(Ga) ĐN-HOTEL ở Hội  An ( 1 chiều )

 

350.000

 

400.000

 

800.000

 

900.000

 

1.200.000

 

4

 

Sân bay(Ga) ĐN-HOTEL ở Huế ( 1 chiều )

 

1.100.000

 

1.200.000

 

2.000.000

 

2.100.000

 

2.800.000

 

5

 

HOTEL—BÀ NÀ

 

600.000

 

700.000

 

1.400.000

 

1.500.000

 

2.000.000

 

6

 

HOTEL – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN (CÙ LAO CHÀM)

 

600.000

 

700.000

 

1.400.000

 

1.500.000

 

2.000.000

 

7

 

HOTEL—MỸ SƠN

 

900.000

 

1.100.000

 

2.000.000

 

2.100.000

 

2.800.000

 

8

 

HOTEL—MỸ SƠN—HỘI AN-NGŨ HÀNH SƠN

 

1.200.000

 

1.300.000

 

2.300.000

 

2.400.000

 

3.200.000

 

9

 

HOTEL—ĐÈO–HUẾ

 

1.500.000

 

1.700.000

 

2.500.000

 

2.900.000

 

3.800.000

 

10

 

HOTEL—CITY TOUR (L.ỨNG-NHS-CHỢ)

 

600.000

 

700.000

 

1.400.000

 

1.500.000

 

2.000.000

 

11

 

THUÊ XE ĐI THEO YÊU CẦU(≤100km/1 day)

 

1.000.000

 

1.200.000

 

2.000.000

 

2.100.000

 

2.800.000

 

12

 

THUÊ XE ĐI THEO YÊU CẦU(≤200km/1 day)

 

1.500.000

 

1.800.000

 

3.000.000

 

3.200.000

 

4.500.000

    Lưu Ý:

Hỗ trợ online

  • quaquatour1 quaquatour1 05113.53.99.58 booking@quaquatour.com
  • quaquatour2 quaquatour2 0975.56.33.99 booking@quaquatour.com